Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för kultur och lärande

Institutionsnämnd

Programråd

Ämnesråd

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionsnämnd

Programråd

Ämnesråd

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionsnämnd

Programråd

Ämnesråd

Lärarutbildningen

Programråd

Högskolegemensamma och övriga organ

Institutionen för historia och samtidsstudier (IHS/HSS)

Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier

Ordinarie

Elsa Österberg


Biblotikarieprogrammet

Ordinarie

Elsa Österberg


Institutionen för kultur och lärande (IKL)
Institutionen för polisiärt arbete
Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV)
Högskolegemensamma organ

Akademirådet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Arbetsmiljökommittén

Ordinarie

Helene Prohorenko

helene.prohorenko@soders.nu


Ordinarie

Thérèse Lelli

therese.lelli@soders.nuArbetsgruppen för Europauniversitetet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Arbetsgruppen för breddad rekrytering

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu

Biblioteksrådet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Disciplinnämnden

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fakultetsnämnden

Ordinarie

Elsa Österberg

Ordinarie

Elsa ÖsterbergFakultetsnämndens arbetsgrupp för hållbar utveckling

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fakultetsnämndens forskarutbildningsutskott

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fakultetsnämndens valberedning

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Fokusgrupp: Campusutveckling

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Högskolestyrelsen

Ordinarie

Batool Ghadanfari

batool.ghadanfari@soders.nu

Ordinarie

Sandra Duru

sandra.duru@soders.nu

Ordinarie

Dok Rep

X.x@soders.nu

Internationaliseringsrådet

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Meriteringskommittén

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Projektgrupp: En stärkt studenthälsa

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Referensgrupp för högskolans konstnärsresidens

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Referensgrupp för Sustainlab

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Rekryteringskommittén för humaniora

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Rekryteringskommittén för sam, nat och teknik

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Råd för strategisk samverkan

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Rådet för högskolepedagogik och bildning

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för Centrum för professionsutveckling (CPU)

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för studieverkstan

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för webbplatser

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för Kritisk kulturteori (KKT)

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för lärarutbildningen

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för miljövetenskapliga studier

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu


Styrgrupp för ny studiewebb

Ordinarie

Förnamn Efternamn

x@soders.nu