Studentfrukost

Du får med dig strategier, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag.

Johanna Malmström
CEO, Calm Nation