Akademisk högtid 2022: "Södertörns högskola - en intellektuell hotspot"

Akademisk högtid är en ceremoni som tar plats på flertalet högskolor och universitet i Sverige. På Södertörns högskola infaller högtiden vanligtvis i februari varje år och innehåller professorsinstallation, doktorspromotion och promovering av hedersdoktor. Årets upplaga av Akademisk högtid styrdes med briljans av SöderS vice ordförande, Sandra Duru.

Doktorspromotion


Efter att en doktorand vid Södertörns högskola fått sin avhandling efter disputation godkänd inbjuds denne till Akademisk högtid för att promoveras. En sån person kallas under högtiden för promovendi. Under promotionen tilldelas de sina insignier, diplom och lagerkrans, och är därefter formellt promoverade vid sitt lärosäte.

Under Akademisk högtid promoverades följande:

 • Adrià Alcoverro, statsvetenskap – PESO, Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Anders Backlund, statsvetenskap – PESO, Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Renat Bekkin, religionsvetenskap – Historiska studier
 • Benny Berggren, företagsekonomi – PESO, Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Nina Carlsson, statsvetenskap
 • Anna Enström, estetik – Kritisk kulturteori
 • Ingrid Forsler, medie- och kommunikationsvetenskap – Kritisk kulturteori
 • Erik Gråd, nationalekonomi – PESO, Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Lena Norbäck Ivarsson, miljövetenskap – Miljövetenskapliga studier
 • Fredrik Jahnke, religionsvetenskap – Historiska studier
 • Camilla Larsson, konstvetenskap – Kritisk kulturteori
 • Sara Persson, företagsekonomi – PESO, Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Olena Podolian, statsvetenskap – PESO, Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Juliana Porsani, miljövetenskap – Miljövetenskapliga studier
 • Maria Pröckl, den praktiska kunskapens teori – Kritisk kulturteori
 • Michelle Rydback, företagsekonomi – PESO, Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Johan Sehlberg, filosofi – Kritisk kulturteori
 • Anna-Karin Selberg, filosofi – Kritisk kulturteori
 • Igne Stalmokaite, miljövetenskap – Miljövetenskapliga studier
 • Gabriel Itkes Sznap, estetik – Kritisk kulturteori
 • Raili Uibo, genusvetenskap – Kritisk kulturteori

Professorsinstallation


Beslut om att inleda prövning om befordran till professor fattas av rektor efter förslag från prefekt. Därefter sker sakkunniggranskning av den sökande och frågan behandlas även rekryteringskommittén. Slutligen kommer ärendet tillbaka till rektor för beslut om befordran till professor.

De som under året klarat prövningen ska under Akademisk högtid installeras vilket är den högtidliga och formella utgivelsen av ämbetet.

Under Akademisk högtid 2022 installerades följande:

 • Henrik Bohlin, idéhistoria
 • Christopher Collstedt, historia
 • Anne Kaun, media- och kommunikationsvetenskap
 • Karin Milles, svenska
 • Kristina Riegert, journalistik
 • Sara Sjöling, miljövetenskap (Mottagare av Guldgripen 2017)
 • Andreas Åkerlund, historia

Promovering av hedersdoktor


Södertörns högskola har promoverat hedersdoktor sedan 2013. Hedersdoktor är en utmärkelse till en person vars forskning ska överensstämma med högskolans egna värderingar och profil. Hedersdoktor utses av fakultetsnämnden efter nomineringar ifrån kollegiet.

Hedersdoktor 2021


Andrea Petõ, professor i Gender Studies på Central European University

"Som framgångsrik genusforskare vid CEU blev hon en av den nuvarande regimens främsta måltavlor. Inom genusforskningen i Central- och Östeuropa är Andrea Petõ en ledande person. Hennes bidrag belyser både stalinistiska och nazistiska förföljelser ur ett genusperspektiv, och hon reser flitigt för att hålla föredrag och främja genusforskningen, inte minst i östra Europa men också i Mellanöstern. Hon har även ett långvarigt och nära förhållande till Center for Baltic and East European Studies och genusämnet på Södertörns högskola."

Hedersdoktor 2022


Rainer Hartleb, tysk-svensk dokumentärfilmare

"Mellan åren 2000 och 2005 var Jordbro tillsammans med 23 andra så kallade utsatta områden föremål för storstadssatsningen, vilket var namnet på den dåvarande regeringens försök att motverka segregationen i Sveriges tre storstadsregioner. Sociologiämnet på Södertörns högskola ansvarade för utvärderingen av denna satsning i Stockholm, Haninge, Huddinge och Södertälje och i samband med det etablerades kontakt med Ulric Jansson som är en av huvudpersonerna i Rainer Hartlebs filmsvit om Jordbro. Kort därefter började Jansson att gästföreläsa om Jordbro vid Södertörns högskola och har fram till pandemin varit ett återkommande och uppskattat inslag på kurser i sociologi och i socialt arbete. Det finns alltså tydliga kopplingar mellan Rainer Hartlebs unika gärning och Södertörns högskola där uppskattningsvis fyra tusen studenter mellan åren 2004 och 2020 fått tagit del av ett av Hartlebs Jordbrobarn och hans berättelse."

Mikael Ström - Södertörns högskolas bästa lärare 2021