Förändrat studiemedel från 2023

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 vilket medför förändringar till studentplånboken nästa år.


I början av veckan fastställde regeringen nästa års prisbasbelopp. Prisbasbeloppet påverkas av samhällets prisutveckling i stort och är ett värde som årligen fastställs. Beloppet används för beräkning av bland annat föräldraförsäkring, garantipension - och studiemedel.

Prisbasbeloppet för 2023 fastställdes till 52 500 kronor vilket är signifikant ökning om 4 200 kronor jämfört med 2022 års belopp om 48 300. Orsaken till detta stavas såklart ökad I N F L A T I O N och gör att ökningen, som vanligtvis handlar om hundralappar, kommer att märkas av tydligt.

Med anledning av ovan kommer studiemedlets totalbelopp (studiebidrag och studielån) uppgå till över 12 052 kronor för fyra veckors studier (13 000/studiemånad) menar regeringen i sitt pressmeddelande. Det blir såklart en stor förändring från det senaste året för många studenter men gör inte mycket annat än faktiskt säkerställa att studenter kan köpa mat igen.

Utbildningsminister Anna Ekström var snabb med att kommentera regeringens beslut:

Stockholms studentkårer (SSCO) svarade att tweeten var missvisande vilket vi inte kan göra annat än att hålla med om. Att studiemedlet förändras med anledning av det inflationsbaserade prisbasbeloppet är inte en satsning eller att "värna studenternas ekonomi"; det är bara att inte blunda för prisutvecklingen. Med det sagt ser vi självklart fram emot det nya studiemedlet - som inte kommer en dag för tidigt.

PS. 2023 innebär också en förändrad ränta på studiemedlet. CSNs prognos är att den kommer att gå från 0 % 2022 till 0,14 % 2023 - och det är exkluderat den föreslagna höjningen om 0,5 procentenheter för att finansiera det nya omställningsstudiestödet. DS.

Läs mer


Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023, regeringen.se

Räntan på studielån kan bli högre 2023, CSN.se

Omställningsstudiestöd - för dig som är mitt i arbetslivet, CSN.se

Högskolepodden #14 - Anna Ekström

Tack för denna terminsstartsvecka!