Halvårsrapport 2018/19

Jag hälsar gladeligen å styrelsens och personalens vägnar för en helt fantastisk första termin av vårt verksamhetsår. Saker har hänt, varit detsamma, utvecklats och planerats. Vi kan lova att en hel del spännande förändringar står för dörren även del två av året.


För oss är medlemsförankringen och kunskapen om studentkårens organisation och verksamhet vital för att kunna titulera oss en demokratisk organisation. Vi ska vara hållbara och transparenta i det vi gör för att stärka våra medlemmars kännedom om oss, våra förtroendeuppdrag och högskolans verksamhet. Därför kommer här en redogörelse, så att du kan se hur vi har förvaltat ditt förtroende såväl som din erlagda medlemsavgift. Då SöderS verksamhetsår löper 1 juli till och med 30 juni blir detta därför en halvårsrapport lagom till kalenderårsskiftet.

En högkvalitativ och rättssäker utbildning samt ett starkt studentmedbestämmande

EduQ


SöderS Education Quality Program (EduQ) tog åter plats för att sätta högskolegemensamma problem och lösningar på kartan. De deltagande studenternas åsikter, idéer och förslag kommer att sammanställas i en ny rapport under våren.

Föregående års rapport finns att hämta på soders.nu/eduq och innehåller flertalet förslag rörande bland annat utbildningskvalitet, seminariekultur, aktivt deltagande och kursvärderingar.

Studentrepresentation


I samband med SöderS personalreform 2018 flyttades ansvaret för studentrepresentation över från vice ordförande till studentombud. Funktionen utökades från ett till två heltidsarbetskrafter att arbeta med studentrepresentation och studenträtt i ett. Tillsättandet av studentrepresentanter har för terminen gått framåt. Ett av våra största problemområden är ansvarig personal som inte meddelar oss om sina studentrepresentanter, vilket gör att information om arvode, stöd och meritpoäng inte når studenterna, något vi fortsätter att arbeta vidare med.

SöderS Andrahandsbokhandel


Vår bokhandel fortsätter att stå öppen för våra studenter att sälja och köpa begagnad kurslitteratur. Bokhandeln leds av två verksamhetschefer och under dem funktionärer. I dagsläget har vi tyvärr en stor brist på funktionärer vilket gör att öppettiderna är begränsade och kan variera stort. Är du intresserad av att samla meritpoäng, arbeta i en bokhandel, få kassavana och aldrig mer behöva betala för en kaffe på campus? Kontakta verksamhetscheferna Babak och Julia via bokhandel@soders.nu!

Ett levande campus

Föreningsliv


Våra föreningar fortsätter att uträtta stordåd på campus i allt ifrån plugghörnor och mässor till föreläsningar och fester. Under hösten välkomnade kårfullmäktige, SöderS högst beslutande organ, Marxistiska Studenter Södertörn som ny medlemsförening. Dem och alla våra fantastiska föreningar finner du på soders.nu under fliken ”Våra föreningar”.

Studentbostäder


Stockholm fortsätter att rödlistas som studieort när det kommer till dess utbud av boenden för studenter. I budgeten som riksdagen nu antagit för 2019 har investeringsstödet för byggande av nya bostäder dragits in, vilket riskerar att vissa satsningar kommer att läggs på is ett tag framöver.

Tillsammans med Stockholms studentkårer äger vi genom SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, den egna studentbostadskön SSSB där vår generalsekreterare Angela R Larsson ingår som ledamot från och med 1 januari hoppas vi att Stockholm kommer att göra vad vi kan för att möta bostadsbristen.

Terminsstart


Terminsstarten känns som igår och vi är mitt uppe i planeringen av vårterminens mottagande. Terminsstarten är en av SöderS största utgiftsposter med flertalet arrangemang under veckan. I vanlig ordning arrangerades studentfrukostar, terminsstartsceremonier och stand-up men nytt för hösten var Campusdagen där vi tillsammans med lärosätena, campusnära företag och studentkårerna lyfte Flemingsberg och dess utveckling.

Vårens terminsstartschema kommer upp inom kort, så håll koll på vår hemsida och sociala medier!

En hållbar och transparent studentrörelse

Kandidatursportal och kandidatur


Att ta steget att engagera sig under sin studietid ska vara enkelt, smärtfritt och smidigt. SöderS har nu öppnat upp sin nya kandidatursportal kandidera.soders.nu för att skapa en tydligare vy över våra förtroendeuppdrag och anställningar att söka.

Valberedningen entledigades från sitt uppdrag tidigare under hösten vilket gör att svar angående kandidaturer kan dröja – ett problem vi snabbt söker en lösning på. Är du intresserad av valberedningen? Kontakta vår mötesledare via aria.nakhaei@soders.nu!

Ordförandebloggen


Södertörns högskola är en stor verksamhet och beslut fattas många och ofta. I höstas startade vi igång ordförandebloggen på hemsidan där vi ständigt sammanfattar höjdpunkter som skett i beslutsform i studentkåren eller på rektors- eller förvaltningschefsnivå på högskolan. Kika in den på vår hemsida för att aldrig missa något viktigt studentrelaterat!

Terminens eldsjäl


”I terminens jakt på en eldsjäl fann SöderS en person som stuckit ut lite extra – och som gjort det ett tag. Vi fann inkludering, förankring och engagemang personifierad. Vi fann nyfikenhet, glöd och ansvar. En eldsjäl är en student som tar såväl som ger plats för nya kunskaper och idéer; som skapar och stärker den gemensamma riktningen. Turister Utan Gränser skattar sig lycklig som fått ha Charlotte Colliander som vice ordförande.”

Med de orden korade SöderS styrelse turismstudenten Charlotte Colliander till Terminens eldsjäl för höstterminen 2018. Mer om detta och om Charlotte kan du läsa på soders.nu/news.

Personal och ledning


Efter ett långt sökande efter det perfekta studentombudet blev personalen fulltalig i oktober. SöderS heltidsanställda personalstyrka plus heltidsarvoderade ordförande ser därför ut som följande:

Johanna Granander, eventkoordinator
Izabelle Johannisson, kommunikatör
Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare
Thérèse Lelli, studentombud
Helene Prohorenko, studentombud
Oskar M Wiik, ordförande
Kårfullmäktige beslutade även för verksamhetsåret att arvodera vice ordförande Moa Bergström med en omfattning om 10 % av heltid för att tillsammans med ordförande arbeta med organisationsutveckling, ledning och medlemsfokus.

Slutligen


Mycket händer. I stor omfattning. Ofta. Det har varit en hektisk termin fylld av utmaningar och framgångar. Vi tackar glatt för förtroendet att fortsätta vara studentkåren vid Södertörns högskola och för möjligheten att företräda er här på högskolan och i regionen såväl som i den nationella utbildningsdebatten.

Vid frågor om vår verksamhet - tveka aldrig att höra av dig. I övrigt hoppas vi att ni får en härlig ledighet mitt i all uppsatsverkstad.

Terminens eldsjäl H18: Charlotte Colliander