Hej SöderS nya ordförande!

Batool Ghandanfari är sedan i somras Södertörns högskolas studentkårs ordförande och därmed studenternas yttersta röst i frågor om högre utbildning och campusutveckling.

På årsmötet i våras valdes Batool till vice ordförande men efter avhopp från valda ordförande har styrelsen nu utsett Batool till tillförordnad ordförande tills årsmötets höstsammanträde.

Batool studerar till ämneslärare med inriktning mot historia och engelska på Södertörns högskola. Hon har tidigare bland annat varit studieadministratör på ett annat lärosäte och har stor erfarenhet av att arbeta för studenter. Genom åren har Batool haft möjlighet att prata med många studenter och kunnat reflektera över vad som gör studietiden både rogivande, rolig och meningsfull - någonting som hon hoppas kunna vara till gagn i sin nya roll på SöderS.

Ghadanfari ser fram emot rollen och att samarbeta med alla medarbetare för att utveckla studentkåren ännu mer. Under sitt ordförandeskap har Batool uttalat två viktiga mål hon vill uppnå tillsammans med studenterna.

"Det första är att alla studenters studietid ska vara något som de blickar tillbaka på med ett leende på läpparna. Det andra är att kvaliteten på studierna ska leva upp till den nivå som studenterna ska få för att kunna ta sig an den ljusa framtid som väntar dem."


I Batools portfölj ligger bland annat studentkårens politiska arbete, kontinuerlig dialog med högskolans ledning, att leda studentkårens styrelse och att tillsammans med generalsekreterare Malin Helldorff leda SöderS som organisation.

Styrelsen för verksamhetsåret 2022/23 består, utöver Batool Ghadanfari, av ledamöterna Wazzi Azizi, Pelin Boyaci, Sandra Duru, Anton Eriksson och Fabian Högberg. Vid styrelsens tredje sammanträde den 25 augusti 2022 beslutades att tillförordna Sandra Duru som studentkårens vice ordförande.

Terminsstart H22