Ordförande bloggar: En liten insats för att bekämpa den fördjävliga psykiska ohälsan!

Prestationsångesten. Den utmattande känslan som äter upp mig inifrån, som gör att jag ligger sömnlös och som får mig att tappa uppfattning om tid. Som gör att jag prioriterar ner ledighet tid, för att det alltid går att göra lite mer. 

 
Bostadsstressen. Den otrygghet som följde av att inte ha ett stabilt boende brukade sätta sig som en ventil på min koncentrationsförmåga. Som helt och hållet kunde blockera allt annat och sno åt sig hela mitt fokus.
 
Plånboksoro. Det har många gånger varit ett svårt val. Prioritera något extra jobbpass på bekostnad av pluggtid eller vila och därmed riskera att kugga tentor (och därmed riskera att förlora inkomsten från CSN) eller att prioritera ner jobb till förmån för studierna, men då inte få ekonomin att gå ihop.
 
Jag har lyckats få tag på ett trygg boende, vilket jag är väldigt tacksam över. Men både prestationsångest och plånbokoro är något frekvent återkommande i mitt liv. Alla tre känslorna (och säkert många andra), i klump eller för sig, är något som präglar tusentals studenters vardag. Utöver allt annat som inte är studentspecifikt förstås, som relationer, identitetsfrågor, trakasserier, diskriminering och så vidare.
 
Studietid och psykisk ohälsa går hand i hand. I en rapport som Sveriges förenade studentkårer släppte 2019 står det att många studenter upplever stress, oro och ångest. Det framgår även av rapporten att studenter mår sämre än andra grupper i samhället. Och det är att vara just student, med allt vad det innebär, som verkar vara anledningen.  
 
Exakt vad det är som gör att studenter mår dåligt är ännu oklart. Det är hög tid att det definieras, så att pricksäkra och kraftfulla åtgärder kan vidtas. Samtidigt är det också viktigt att lärosätena arbetar aktivt med att studenter ska ha en god studiesituation, att politiken tar ansvar för att vi får en fungerande bostadsmarknad och alla studenter får trygga ekonomiska förutsättningar. För alldeles oavsett om det är huvudorsaken eller inte till den psykiska ohälsan, så är de i sig själva stora problem. 
 
SöderS försöker göra vad vi kan för att stärka studenters psykiska hälsa. En liten insats som vi gör nu att vara medarrangörer i Stockholms studentbostäders kampanj STUDENTS MOVING 4 HEALTH. Det är ett initiativ från Stockholms studentbostäder tillsammans med SöderS, Stockholms universitets studentkår och Tekniska högskolans studentkår med syfte att rikta uppmärksamhet mot studenters psykiska (o)hälsa. 
 
För varje student som deltar skänker SSSB, och deras sponsorer, 50 kronor till organisationen Tilia, som arbetar aktivt med psykisk hälsa.

Du som student kan enkelt vara med och delta genom att:

  • Anmäla dig här (längst ner på sidan)
  • Spring/gå 5 km under perioden 28/9–4/10
  • Lägg upp en bild från Runkeeper eller liknande på Instagram (du behöver ha ett offentligt konto)
  • Alternativt kan du skicka in din bild till osa@sssb.se ifall du inte har ett Instagram-konto
  • Använd hashtagen #SSSBhealth


* Vid deltagande godkänner du att SSSB får använda din bild i marknadsföringssyfte. Bilderna kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vi förbehåller oss rätten till att godkänna genomfört lopp.
 
Tillsammans gör vi en liten insats för att bekämpa den fördjävliga psykiska ohälsan!

Jakob Amnér
Ordförande, SöderS 

Ordförande kommenterar SFS Bostadsrapport 2020