Ordförande bloggar: Stor omställning? SöderS påverkansarbete med anledning av coronaviruset

Hej alla!


Först och främst - tack alla studenter och doktorander för att ni är världens bästa på att ställa om - för allt tålamod och välvilja. Tack till alla er som delat med er med tips och råd om hur omställningen till distans kan göras ännu bättre. Tack till alla er som berättat om hinder som uppstått längs vägen som vi har kunnat ta vidare för att lösa. Ni är grymma! 

Omställningen till distansundervisning innebär nya förutsättningar, förväntningar och farhågor. Här kommer mer information om vad SöderS gör för att värna om att studenter ska bli hörda i den här processen och hur vi försöker göra situationen till den bästa möjliga. Vi gör det här tillsammans - fortsätt gärna höra av er så att vi kan företräda studenterna så bra som möjligt.

Påverkansarbete

SöderS deltar i högskolans omställningsarbete, lyfter upp de frågor och hinder som uppstår och deltar när beslut bereds för att omställningen ska bli så bra som möjligt för dig som student och doktorand. 

I övergången till undervisning på distans har högskolan fattat en rad olika beslut. SöderS är hela tiden med och påverkar beslut utifrån vad som är viktigt för studenter och doktorander. Vi kan glädjas åt följande punkter:

  • Studenter och doktorander ska inte drabbas ekonomiskt av omställningen. Om undervisningen exempelvis kräver särskilda programvaror som medför kostnader ska detta bekostas av högskolan (såvida det inte handlar om obetydliga summor och inköpet motiveras av betydande kvalitetshöjning). Alla extrakostnader ska undvikas i största möjligaste mån.
  • Lika villkor ska vara utgångspunkten, studenter ska få samma stöd i sin kunskapsutveckling som förut och studenter med Funka-intyg ska få det stöd som de har rätt till.
  • Biblioteket kommer att hålla öppet, dock med reducerade öppettider.
  • Lokalerna i högskolans huvudbyggnad, Moas båge, kommer att hålla öppet för studenter och medarbetare, men vara stängd för allmänheten. Glöm inte att ta med passerkort och pinkkod för att komma in i byggnaden!
  • Infocenter kommer att hålla öppet ordinarie öppettider. I infocenter kan du låna dator eller annan teknisk utrustning som du behöver för studierna.

Att lokalerna är öppna är viktigt för oss för att studenter och doktorander som har begränsade möjligheter att bedriva studier hemifrån ska kunna göra det från högskolan. Det kan exempelvis innebära att låna dator, nyttja internet eller annan utrustning. Det är även viktigt att utbildningen fortsätter att hålla hög kvalitet och vi arbetar för att det ska ges kompetensutveckling till lärare i pedagogik inriktat på distansutbildning.

Tips till studenter! Ta vara på era studentrepresentanter som kan samla ihop och framföra synpunkter, idéer och förslag på förbättringar. Du hittar din studentrepresentant på SöderS hemsida under fliken "Studentrepresentant".

Förändringar i SöderS verksamhet 

Vår egen verksamhet förändras förstås också och vi ställer om till att finnas till för studenterna digitalt. Personalen och styrelsen arbetar hemifrån och vi jobbar under vår vanliga arbetstid via mail, telefon eller våra sociala medier. 

Vår expedition i Infocenter är stängd tills vidare men håller öppet via telefon under ordinarie öppettider måndag-torsdag kl. 15:00-16:30.

Tyvärr kommer SöderS Pub att hålla stängt till vidare, men vi kommer såklart att återkomma om alternativa sätt att umgås på! Även SöderS Andrahandsbokhandel är stängd tills vidare.

Vi jobbar på att hitta nya sätt att bedriva en social verksamhet och mervärde under studieperdioden utifrån de nya förutsättningarna. Håll utkik i på vår hemsida och i våra sociala medier!

Engagera dig!

Nu när förutsättningar har förändrats så behövs din röst och ditt engagemang mer än någonsin. Ta chansen att bidra till den utveckling som du vill ska ske, framför dina synpunkter, kreativa idéer och förslag på förbättringar genom att söka till SöderS styrelse, bli studentrepresentant eller engagera dig i en förening. SöderS organisation är; av studenter – för studenter. Tillsammans är vi starkare.

Allt gott!

Josefin Stern
Ordförande

Guldgripen 2019: "Min mamma sa för länge sen att jag skulle bli en bra lärare."