SöderS Studentinlaga

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en tillsynsmyndighet för lärosäten som i skrivande stund genomför en granskning av Södertörns högskolas kvalitetsarbete. I granskningen ingår en självvärdering som högskolan har gjort, men även underlag från oss som studentkår genom den så kallade studentinlagan. Där ger vi SöderS bild på högskolans kvalitetsarbete utifrån vad som står i högskolans självvärdering, samt tar upp andra aspekter som är viktiga för studenter. Inlagan finns att läsa nedan.

SöderS arbete med studentinlagan

Studenters upplevelser har förankrats genom två referensgrupper där totalt 15 stycken studenter ingått, en kort enkätundersökning som skickats till samtliga student- och doktorandrepresentanter där 118 representanter deltagit, samt de rapporter om utbildningskvalitet som SöderS skrivit. SöderS styrelse beslutade om att fastställa studentinlagan 16-03-2021.

Guldgripen 2020: Nina Springer