Vem är Södertörns högskolas bästa lärare 2022?

Det är dags. Skicka in din nominering till Guldgripen - utmärkelsen för Södertörns högskolas bästa lärare.

Det finns många lärare som tar pedagogik på stort allvar - sen finns det lärare som gör ett särskilt avtryck i studenternas studietid. Lärare som brinner lite extra för mötet med studenterna. Lärare som inte bara lyckas lära ut utan också möter studenterna precis där de är. Lärare som ger studenterna utrymme att utveckla inte bara sin ämneskunskap utan även sig själva. Lärare som ser sin egen utveckling i mötet med studenterna som lika viktig för att nå ny kunskap och utveckla sin pedagogik och sig själv. Lärare som studenter minns som förebilder långt efter att studierna avslutats.
Dessa eldsjälar lyfter SöderS genom att dela ut utmärkelsen Guldgripen – Södertörns högskolas mest pedagogiska lärare, enligt studenterna själva.

Nominera!


Studenter vid Södertörns högskola nominerar kandidater till Guldgripen. Nomineringen ska innehålla kandidatens namn, lärarens ämnesområde samt en välformulerad motivering. Flera studenter kan skriva under en motivering. Nominering kan lämnas under hela året fram till av SöderS styrelse beslutat slutdatum. Förslag som inkommer efter slutdatum ska beaktas under nästkommande verksamhetsår.

Nominera senast den 16 december 2022!


"Hjärtat brinner för rättvisefrågor och klimatomställning - och dans, lek och mat!"