SöderS utmärkelse till en student som genom sitt engagemang inspirerat andra till att verka för ett levande campus.
SöderS utmärkelse till en ny förening som verkligen utmärkt sig under året.
SöderS utmärkelse till en etablerad förening som utmärkt sig under året.
SöderS pedagogiska utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare.