Vi dämpar avståndet mellan student- och arbetsliv.

Vill du eller ditt företag, organisation eller förening nå ut till våra medlemmar samt Södertörns högskolas studenter finns det en hel del olika sätt att nå ut till dem. Bland annat genom affischering, mejl till våra medlemmar, våra sociala medier, arbetsmarknadsmässor och enskilda utställartillfällen.

Det finns flera företag och fackförbund som förstår vikten av att bygga upp en kännedom om sitt varumärke och företag redan när studenterna är inom sin utbildning. De vet att detta kommer att vara värdefullt när dessa studenter kommer ut i arbetslivet, och även att gynna företagen då studenterna känner ett förtroende för de företag och organisationer som de har haft i närheten under hela sin studietid.

Villkor för samarbete

Syfte

SöderS arbetar för att främja närhet och kontakt mellan studier och arbetsliv. Utställare och annonsörer ska därför möjliggöra en ökad kontakt mellan studenter och arbetsgivare samt främja studenters framtida yrkesroller eller gynna studenters intressen inom olika områden.

Demokratiska principer

SöderS förbehåller sig rätten att neka partners och samarbeten som går emot SöderS stadgar, policys och övergripande ställningstaganden kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Företräde

SöderS, medlemsföreningar och verksamheter samt information från Södertörns högskola har alltid företräde i samtliga kanaler.