Our AssociationS

Book the pub

Credits

Tool Box (Swe)

FEVER

Föreningen för europavetare och europeiska relationer

FEVER är studentföreningen vid Södertörns högskola som främst riktar sig till studenter på Europaprogrammet.

Kontakt

Facebook-sida

JoS

Journalistikföreningen Södertörns högskola

Journalistikföreningen Södertörn samlar alla journalistikstudenter på Södertörns högskola.

Kontakt


Facebook-sida

LvL

Södertörns högskolas spelförening

Södertörns högskolas spelförening är en ideell utbildningsförening. Föreningen ska fungera som en plattform för alla som är intresserade av spel och vill utveckla spel. Den direkta inriktningen är kopplad till spelprogrammet vid högskolan för bättre sammanhållning och ökad gemenskap för utbildningens studenter.

Kontakt


Facebook-sida

PerS

Personalvetarföreningen Södertörn

Personalvetarföreningen på Södertörns högskola är föreningen som vill ta tillvara på personalvetarstudenternas intressen under deras tid på Södertörns högskola.

Kontakt


Facebook-sida
Hemsida

Polisstudenternas aktivitetskommitté

Polisstudenternas Aktivitetskommitté är föreningen för polisstudenter på Södertörns högskola.

ReKo

Retorikkonsulternas förening

Retorikkonsultföreningen finns för dig som är retorikstudent eller allmänt retorikintresserad på Södertörns högskola. Vi vill ge retorikstudenter möjlighet att träffas samt sprida vårt intresse för retorik till fler.

Kontakt


Facebook-sida
Hemsida

SARKS

Södertörns arkeologiska sällskap

Södertörns Arkeologiska Sällskap är en förening där alla som läser på Södertörn är välkomna. Vi vill skapa ett gemensamt rum för arkeologiskt intresserade och även främja ett gott, mångvetenskapligt samtalsklimat genom olika aktiviteter så som seminarier, gästföreläsningar, utflykter med mera.

Kontakt

SHF

Södertörns historiska förening

Södertörns Historiska Förening skapades hösten 2021 och är högskolans programförening, men alla som läser på Södertörns högskola är välkomna att gå med i föreningen. Vi vill främja studentlivet och skapa en gemensamhet för alla som är intresserade av historia.

SMUF

Södertörns miljö- och utvecklingsförening

SMUF är föreningen för dig som studerar på Södertörns högskola och vill arbeta för hållbar utveckling – kärnan i föreningens verksamhet.

Kontakt

Facebook-grupp

SÖFRE

Södertörns förenade ekonomer

Södertörns Förenade Ekonomer riktar sig till samtliga ekonomstudenter på högskolan.

Kontakt


Facebook-sida
Hemsida

TUG

Turister Utan Gränser

Södertörns högskolas turismförening är en förening som finns till för turismstuderande på Södertörns högskola.

Kontakt


Facebook-sida
Hemsida

Athletics Today

Athletics Today är dedikerade till social utveckling och integration och driver sin verksamhet med grund i idrott, rörelse och hälsa.

Kontakt

Facebook-sida

Marxistiska studenter

Föreningen studerar i historia, ekonomi, filosofi och aktuella politiska händelser i hela världen utifrån ett marxistiskt perspektiv. Vi är partipolitiskt obundna, men syns ibland även på demonstrationer, deltar gärna i debatter och anordnar såväl pubkvällar som studiecirklar.

Kontakt

Facebook-grupp

MST

Moderata studenter Södertörn

Moderata Studenter på Södertörns högskola verkar för att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder

Kontakt

Facebook-sida

Sapere Aude

S-Studenter Södertörn

Sapere Aude är Södertörns högskolas Socialdemokratiska förening som jobbar med utbildningspolitik, men är även engagerade i jämställdhetspolitik, idépolitik och internationella frågor.

Kontakt

Facebook-grupp